ZAŁACZNIK nr 1B DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY NAJMU KAMPERA (REGULAMINU)

TABELE OPŁAT

1 - OPŁATY DODATKOW ZA CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE

Obsługa administracyjna za dokonanie za zgodą Wynajmującego zmiany miejsca wydania/zwrotu Kampera:

Kwota opłaty

1 - zgłoszona wcześniej niż na 7 dni przed datą wydania/zwrotu

bezpłatnie

2 - zgłoszona na 7 dni przed datą wydania/zwrotu lub później, ale wcześniej niż na 24 godziny chwilą wydania

300,00 zł

3 - zgłoszona na 24 godziny przed chwilą wydania/zwrotu lub później

500,00 zł

2 - OPŁATY DODATKOWE ZA NARUSZENIA

Naruszenie najemcy

Kwota opłaty

1 - Utrata/zniszczenie dowodu rejestracyjnego

1500,00 zł

2 - Utrata/zniszczenie polisy ubezpieczeniowej

500,00 zł

3 - Utrata/zniszczenie tablicy rejestracyjnej

1500,00 zł

4 - Utrata/zniszczenie kluczyków

1500,00 zł

5 - Utrata/zniszczenie instrukcji Kampera

150,00 zł

6 - Niedozwolony wyjazd Kamperem z kontynentu Hiszpanii

4500,00 zł

7 - Niedozwolone udostępnienie Kampera osobie trzeciej

4500,00 zł

8 - Zwrot brudnego Kampera (wnętrze)

500,00 zł

9 - Zwrot brudnego Kampera (na zewnątrz)

150,00 zł

10 - Zwrot brudnego Kampera (nieoczyszczona toaleta chemiczna)

300,00 zł

11 - Palenie we wnętrzu Kampera

4500,00 zł

12 - Nieuzupełnienie paliwa w baku Kampera zgodnie z wymogami Regulaminu

Koszt zakupu
brakującego paliwa
+ opłata 100,00 zł

13 - Używanie Kampera do jazdy sportowej lub w zawodach sportowych, w tym również w nieoficjalnych amatorskich wyścigach lub innej podobnej rywalizacji

4500,00

14 - Przewożenia ładunku przekraczającego dopuszczalną ładowność, a także ładunku, który mógłby powodować uszkodzenie/zniszczenie Kampera lub jego trwałe albo trudne do usunięcia zabrudzenie

4500,00

15 - Wskazanie do Umowy fałszywych danych Najemcy lub Użytkownika

4500,00

16 - Opóźnienie (w przypadku Najemcy będącego Konsumentem – zwłoka) w zwrocie Kampera:

a) pierwsza godzina

b) druga godzina

c) trzecia godzina

d) czwarta godzina i następne

 

a) 80,00 zł

b) 100,00 zł

c) 150,00 zł

d) 200,00 zł

17 - Zwrot Kampera w innym miejscu niż uzgodniony bez uprzedniej zgody Wynajmującego

Opłata z
pkt I.1.c
powiększona
o kwotę 2000,00 zł

18 - Nieodstawienie Kampera na obowiązkowy przegląd gwarancyjny lub pogwarancyjny albo niezawiadomienie Wynajmującego o konieczności takiego przeglądu

2000,00 zł